NyE logo

Fizika Csoport

Foglalkozási tervek

Talaj és légkör fizikája

Fizika - MGF1108

A fizikatanulás és -tanítás folyamata

Fizika alapozó (nappali)

Az épített környezet védelme

A kísérletezés, megfigyelés és szemléltetés módszertana

Anyagtudományi kutatások és alkalmazások

Elemi fizika (levelező)

Gyakorlatok a szaktanári kompetenciák fejlesztéséhez

(Első éves mérnöki) fizika

Elektromágnesség

Elektromágnesség gyakorlat

Fizikai alapismeretek

Hőtan labor

Nemlineáris jelenségek

Atom- és magfizika

Környezetfizika

Atom- és magfizika labor