NyE logo

Kérdések és válaszok a Fizika MSc-vel kapcsolatban

Ki jelentkezhet?

A fizikatanár MSc képzésre csak szakirányú, tehát fizika szakos főiskolai diplomával vagy BSc diplomával lehet jelentkezni.

Lesz-e felvételi vizsga?

Szakmai felvételi nincs, hiszen a jelentkezőnek már van egy diplomája. A szakmai pontszámot a diploma alapján állapítják meg. Lesz egy pedagógiai, motivációs elbeszélgetés, amivel a felvételiző pedagógiai kompetenciáját mérik. Az időpontról és helyszínről a jelentkezés alapján behívólevelet küld a Tanulmányi és Felvételi Osztály. A vizsga különeljárási díja 4.000,-Ft. Ezt intézményi csekken kell befizetni, amelyet a jelentkező a jelentkezési laphoz mellékelve kap meg.

Mi a felvételin a pontszámítás módja?

Maximum 100 pont szerezhető, a következő megoszlásban:

 • 40 pont az oklevél minősítése alapján
 • 50 pont a szóbeli elbeszélgetés alapján
 • 10 többletpont
Az oklevél minősítése alapján megszerezhető pontok:
elégséges 10 pont
közepes 20 pont
30 pont
jeles 35 pont
kiváló, kitüntetéses 40 pont

Maximum 10 többletpont adható a következőkből:

 • Nyelvvizsgáért járó többletpont: (csak egy jogcímen adható többletpont) az alapképzési szak alapkövetelményén felüli
  • alapfokú "C" típusú nyelvvizsgáért 2 pont,
  • középfokú "C" típusú nyelvvizsgáért 3 pont,
  • felsőfokú "C" típusú nyelvvizsgáért 6 pont.
 • Előnyben részesítésért a 237/2006 (XI.27) Kormány rendelet 21-24 §-ban megjelölt jogcímek alpján (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, GYES, GYED) : 5 pont.
 • Tanulmányi eredmények (OTDK I-III.helyezés): 3 pont.
 • Pedagógus munkakörben legalább 3 évig eltöltött szakmai gyakorlat (fenntartói igazolás alapján) : 5 pont.

Milyen témákat tartalmazhat a felvételi elbeszélgetés?

A felvételi elbeszélgetés a következő témaköröket öleli fel:

 • Az oktatás társadalmi, gazdasági kérdései
 • A hazai iskolaszerkezet sajátosságai
 • A közoktatás tartalmi fejlesztése és szabályozása
 • A pedagógusszakma változásai
 • A közoktatás minősége és eredményessége
 • Egyenlőtlenségek és speciális igények a közoktatásban

Irodalom: Jelentés a magyar közoktatásról 2006. (Szerk.: Halász Gábor és Lannert Judit), Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Mennyi a képzési idő?

Fizika diplomával rendelkezőknek a képzési idő 2 félév. Nem fizika szakos tanári diplomával rendelkezők csak a fizikatanári szakképzettséget megalapozó 50 kredites modul teljesítése után felvételizhetnek az adott szakképzettségen tanári mesterszakra.

Mik a nyelvi követelmények?

 • Nem BSc-n végzetteknek bemenethez nem kötelező a nyelvvizsga, de a kimenethez (= diplomához) középfokú "C" típusú nyelvvizsga kell.
 • Akinek már megvan a középfokú "C" típusú nyelvvizsgája (eszperantót is elfogadják), semmi teendője nincs.
 • Aki BSc-n végzett, elvileg már rendelkezik "C" típusú nyelvvizsgával, nekik nincs plusz követelmény.
 • Aki alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik, annak az MSc képzés befejezéséig le kell tennie a középfokú "C" nyelvvizsgát.
 • Aki 40 évesnél idősebb, amikor beiratkozik, azoknak nem kell nyelvvizsgát tenni.

Lesz-e állami finanszírozású képzés vagy csak költségtérítéses?

2009. februártól lesz államilag finanszírozott és költségtérítéses hely is. Megpályáztuk az államilag finanszírozott helyeket, de döntés még nincs. Államilag támogatott képzésre az a jelentkező jogosult, aki nem vette igénybe a 12 féléves támogatási időt, tehát nem töltött el 12 félévet államilag támogatott képzésben a felsőoktatásban. Ha valaki egyetemi képzésben részt vett, de költségtérítéses képzésben, akkor jogosult az államilag támogatott képzésre.

Költségtérítéses képzésben mennyi lesz a tandíj?

160.000 Ft/félév.

Levelezős hallgatók igényelhetnek-e diákhitelt?

Igen, igényelhetnek.

Lehet-e párosítani a fizika MSc-t másik szakkal?

Igen, lehet.

Hol tudhatok meg többet?

További részleteket az októberben megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató tartalmaz majd, emellett Szerdahelyiné Varga Erzsébet, a Felvételi Iroda vezetője is szívesen nyújt további tájékoztatást. (Telefon: (42) 599 416)

A képzési idő félévekben és a tanári szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma a képzés különböző formái szerint
Félévek száma Összes kredit Pedagógiai-pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek 1. szakképzettség szakterületi ismeretei 2. szakképzettség szakterületi ismeretei Összefüggő szakmai gyakorlat
Két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzése 5 150 40 40 40 30
Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követően vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett tanári szakon egy tanári szakképzettség megszerzése esetén 3 90 40 301 0 20
Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén 2 60 102 303 0 20
Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, két korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén 3 90 10 301 301 20
Újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben a tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában 2 60 0 40 0 20
Újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben - az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettségtől eltérő tanári szakképzettség esetén 2 60 0 40 0 20
Újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben - alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus szakképzettség esetén 3 90 202 503 0 20

1 Szakmai törzstantárgyak és differenciált szakmai ismeretek tantárgyaiból kell teljesíteni

2 Differenciált szakmai ismeretek tantárgyaiból kell teljesíteni

3 Alapozó törzstantárgyak, szakmai törzstantárgyak és differenciált szakmai ismeretek tantárgyaiból kell teljesíteni

diszcsik
Nyíregyházi Egyetem Fizika Csoport © 2006–2018.
Valid CSS! Valid HTML 4.01! Az oldal közvetlen címe: http://fizikatsz.nyf.hu/MSc.html
Utolsó módosítás: 2010-09-06 Monday 10:51:57 CEST
Honlapszerkesztő: Tarján Péter Tarjan.Peter@nye.hu